PRETRAGA NEKRETNINA

112 real estate
Gallery image
Adresa: Radovce, Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 366 KO Radovce , katastarska parcela broj 177, vocnjak povrsine 5117m2, na istoj parceli dvoriste 500m2 , na istoj parceli porodicna zgrada 204m2; katastarska parcela broj 178 njiva 789m2, na parceli broj 179 pasnjak 5042m2, i na istoj parceli krs kamenjar 130m2.

 

 

 

Gallery image
Adresa: Glavica , Danilovgrad
Veličina:

List nepokretnosti broj 1195 ,KO Glavica ,na kat. parceli broj 1871 ,podbroj 3,po kulturi pašnjak 6.klase površine 680m2, na istoj parceli i podbroju i ,broj zgrade 1, po kulturi porodicna stambena zgrada u osnovi površine 85m2 sa pripadajucim PD-ovima, na istoj parceli i podbroju ,broj zgrade 2 , po kulturi pomocna zgrada površine 156m2.

 

 

 

Gallery image
Adresa: Gorica,Danilovgrad
Veličina:

List nepokretnosti b. 417 KO Gorica, Danilovgrad, katastarska parcela br. 940, njiva povrsine 1429m2.

 

 

Gallery image
Adresa: KLIČEVO
Veličina:

List nepokretnosti broj 328 KO Klicevo , katastarska parcela broj 2008, dvoriste 425m2 i porodicna stambena zgrada 69m2, kao i pomocna zgrada povrsine 20m2.

 

 

Adresa: NARODNE OMLADINE
Veličina:

List nepokretnosti br 2866 KO Niksic , katastarska parcela br. 2763, broj zgrade 9 PD 30 P1 , stambeni prostor 60m2.

nikolic-d2 nikolic-d1

 

 

 

 

 

 

Gallery image
Adresa: Borislava Pekica,Niksic
Veličina:

List nepokretnosti broj 635 KO Niksic , porodicna stambena zgrada , zgrada broj 1 povrsine 84 m2, na katastarskoj parceli 1868 garaza povrsine 46m2.

 

 

Adresa: Bandici,Danilovgrad
Veličina:

List nepokretnosti broj 398 KO Bandici, katastarska parcela broj 714, podbroj 23, pasnjak 7me klase  744m2, na istoj parceli dvoriste 500m2, na istoj parceli porodicna zgrada 56m2.

zu-sveta-petka1 zu-sveta-petka2

 

Gallery image
Adresa: Lapcici,Budva
Veličina:

List nepoketnosti broj 1067 KO Maine, katastarska parcela broj 3074/1, povrsine 1219m2.

 

Gallery image
Adresa: Hercegovacka,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 4622, KO Podgorica , na kat. Parceli broj 3828,r.broj 2 ,PD1, po kulturi poslovni prostor u vanprivredi površine 38m2,na istoj parceli i broju zgrade PD2 po kulturi poslovni prostor u vanprivredi 31m2.

 

 

Gallery image
Adresa: Kosovska,Ulcinj
Veličina:

List nepokretnosti broj 607 KO Ulcinj , katastarska parcela broj 3457, poslovni prostor u vanprivredi  povrsine 64m2

 

Gallery image
Adresa: DALMATINSKA 172 ,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti br. 2572 KO TOLOSI , katastarska parcela br.1572, livada 13m2, na istoj parceli dvoriste 500m2, i stambena zgrada u osnovi povrsine 113m2 sa svim pripadajucim PD-ovima .

 

Gallery image
Adresa: Bratstva i jedinstva,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 5702 KO Podgorica III, katastarska parcela br. 4313 stambeni prostor PD388, zgrada br.1, povrsine 31m2 .

 

Gallery image
Adresa: Masline,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 262 KO Masline , katastarska parcela broj 2009, porodicna stambena zgrada povrsine 110m2.

 

Gallery image
Adresa: Doljani,Podgorica
Veličina:

Listu nepokretnosti br. 1288, KO Doljani, na kat.parc. br.3801, po kulturi pašnjak prve klase površine 214m2, na istoj parceli, br. zgrade 1, po kulturi objekat u izgradnji površine 107m2.

 

Gallery image
Adresa: Kuce rakica,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 340,KO Dajbabe ,na katastarskoj parceli broj 1349,podbroj 19, po kulturi pašnjak 5.klase površine 6468m2,na istoj parceli,podbroj 24,pašnjak 5.klase površine 682m2.

 

Gallery image
Adresa: Bulevar Skenderbega,Ulcinj
Veličina:

List nepokretnosti br.2256,KO Ulcinj,na katastarskoj parceli br.1604, dvorište 237m2 I broj zgrade 1, stambena zgrada 114m2.

 

Gallery image
Adresa: Ul. Dusana Milutinovica, Zabjelo,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 705 , KO Podgorica III, kat.parcela 7328/15, pasnjak 1klase , povrsine 1086m2.

 

 

Gallery image
Adresa: Velje Brdo,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti br.151,KO Velje Brdo ,katastarska parcela br.352,podbroj 2,pašnjak 5.klase 1706m2,neplodno zemljište 426m2.

 

 

Gallery image
Adresa: Milosa Obilica,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 6180 KO Podgorica III , kat.parcela broj 2090, zgrada broj 1, PD35 stambeni prostor 35m2.

 

Gallery image
Adresa: Karadjodjeva,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 635 KO Podorica II, katastarska parcela broj 4115, PD 17, zgrada broj 1, stambeni prostor povrsine 49m2.

 

Gallery image
Adresa: Bulevar Veljka Vlahovica, podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 6177, KO Podgorica III, katastarska parcela broj 2090, podbroj 1003,  broj zgrade 1, PD 50 stambeni prostor 75m2.

 

Gallery image
Adresa: Djura Cagorovica,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 256 KO Velje Brdo  , katastarska parcela broj 465, po kulturi pasnjak 593m2, kat.parcela 465 po kulturi dvoriste 500m2, kat.parcela 465 zgrada broj 1 , porodicna stambena zgrada 138m2, zgrada broj 2  garaza 48m2

 

Gallery image
Adresa: tomba,Bar
Veličina:

List nepokretnosti broj 117 KO Tomba, Bar , katastarska parcela broj 101/3 , njiva 2.klase , povrsine 96m2, sa pripadajucim objektima na istoj parceli , zgrada broj 1 , porodicna stambena zgrada 90m2, i zgrada broj 2 pomocna zgrada 19m2.

 

Gallery image
Adresa: Milana Raickovica,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 1387, KO Tolosi , katastarska parcela broj 2821, broj zgrade 1, PD3, stambeni prostor 110m2.

 

Gallery image
Adresa: Boska Strugara,Ulcinj
Veličina:

List nepokretnosti broj 5774 KO Ulcinj , katastarska parcela broj 5988 podbroj 12 , njiva povrsine 400m2.

 

Gallery image
Adresa: Trifuna Djukica, Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 4110 KO Podgorica II katastarska parcela broj 239/5 broj zgrade 1, stambeni prostor PD6 , PN povrsine 59m2.

 

 

 

Gallery image
Adresa: Petra Prlje ,podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 5648 KO Podgorica III, katastarska parcela broj 3294, broj zgrade 1, PD8, stambeni prosto 46m2.

 

 

Gallery image
Adresa: Cerovica, Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti 57 KO Cerovica, katastarska parcela boj 305, podbroj 1, broj zgrade 1, porodicna stambena zgrada povrsine 146m2, sa pripadajucim PD-ovima, katastarska parcela 303 , zgrada broj 1 , pomocna zgrada povrsine 46m2.

 

 

Gallery image
Adresa: Ymer Prizreni,Ulcinj
Veličina:

List nepokretnosti broj 5530, KO Ulcinj , katastarska parcela broj 221, redni broj 3, dvoriste povrsine 91m2 i na istoj katastarskoj parceli broj 1 porodicna stambena zgrada povrsine 72m2.

 

Gallery image
Adresa: Zmajeva,Budva
Veličina:

List nepokretnosti broj 299, KO Budva , katastarska parcela broj 2107, zgrada broj 2, poslovni prostor povrsine 118m2.

 

Gallery image
Adresa: Plunci,Rozaje
Veličina:

List nepokretnosti broj 86 KO Plunci II, Rozaje , katastarska parcela 8/4/1 po kulturi livada 14000m2 i katastarska parcela 8/4/1 pasnjak 6000m2.

 

Gallery image
Adresa: Biševo,Rožaje
Veličina:

List nepokretnosti broj 444,KO Biševo _Rožaje , na katastarskoj parceli broj 9/1 livada površine 12100m2 -Borovnik, broj  9/1/1 pašnjak površine 2500m2 I broj 9/1/1 šuma površine 1500m2.

 

Gallery image
Adresa: Gornja lovnica,Rozaje
Veličina:

List nepokretnosti broj 316,KO Gornja Lovnica _Rožaje; na kat. Parceli broj 7/1/1/1, njiva površine 2944 m2-Krlje  7/2/2 kuća I zgrada površine 556m2-Krlje I 7/3/3  dvorište površine 500m2.

 

Gallery image
Adresa: Lipovo,Kolasin
Veličina:

List nepokretnosti broj 185 KO Lipovo, Kolasin, katastarska parcela broj 1198, livada povrsine 13269m2, katastarska parcela broj 1205 livada 13269m2 i katastarska parcela 1248/1 suma povrsine 1490m2.

 

Gallery image
Adresa: Tolosi
Veličina:

List nepokretnosti 1228,Podgorica ,KO Tološi, katastarska parcela 3612/1 , Porodicna stambena zgrada 489m2 ,pomocna zgrada 33m2. nedovršena kuca.

 

Gallery image
Adresa: Lijesnje,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 28 KO Lijesnje, Podgorica , katastarska parcela broj 342/1 neplodno zemljiste povrsine 971m2 i na istoj katastarskoj parceli pasnjak povrsine 2267m2.

 

Gallery image
Adresa: Danila Kisa,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 1064 KO Podgorica I , katastarska parcela broj 1146/32, evidentiran kao PD119, povrsine 69m2.  Ulica Danila Kisa, Blok V.

 

Gallery image
Adresa: Vasa Raickovica 34.,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 177 KO Podgorica I , katastarska parcela broj 1192, PD55 , povrsine 61m2, ulica Vasa Raickovica 34.

 

Gallery image
Adresa: Svetozara Markovica, Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 186 KO Podgorica I , katastarska parcela broj 1212, stan PD2, 31m2, centar Podgorice, ulica Svetozara Markovica

 

 

Gallery image
Adresa: veljka Vlahovica
Veličina:

List nepokretnosti broj 3348 Ko Budva , katastarska parcela broj 1261/1 stambeni prostor PN 33m2.

 

Gallery image
Adresa: Mediteranska,Budva
Veličina:

List nepokretnosti broj 332 KO Budva , parcela broj 2358, zgrada broj 1, PD11 poslovni prostor 180m2.

 

Gallery image
Adresa: BUl. Dz. vasingtona
Veličina:

List nepokretnosti broj 1183 KO Podgorica I , katastarska parcela broj 1335/2, objekat boj 1, stan PD65 povrsine 263m2.

 

Gallery image
Adresa: Bulevar Dzordza Vasingtona
Veličina:

List nepokretnosti broj 1183 KO Podgorica I , katastarska parcela broj 1335/2, objekat boj 1, stan PD65 povrsine 263m2.

 

 

Gallery image
Adresa: Zoganje, Ulcinj
Veličina:

List nepokretnosti broj 45 KO Zoganje, zemljiste i objekti upisani u listu nepokretnosti , na kat.parcelama: 203 ,204,205/1,205/2,205/3,206,434,435,436,437,438/1 i 438/2 , 439,440,441,442,443,444,445,446,448,449,450,451 .Ukupna povrsina 93.449 m2.

 

 

 

Gallery image
Adresa: Briska Gora, Ulcinj
Veličina:

List nepokretnosti broj 138 KO Briska Gora,  kat.parcela 289, pasnjak 2042m2 , na kat.parceli broj 290 suma 99,777m2, i na istoj parceli rusevina zgrade.

 

 

Gallery image
Adresa:
Veličina:

Stan u Baru je upisan pod listom nepokretnosti br. 2343,KO Novi Bar,PJ Bar, na katastarskoj parceli 5807/8. Stambeni prostor je površine 24m2,Pd18,zgrada broj 1 spratnost P3.

 

Gallery image
Adresa:
Veličina:

U Ulcinju se nalazi poslovni prostor upisan pod listom nepokretnosti broj 607 KO Ulcinj , na kat. parceli broj 3457. Poslovni prostor u vanprivredi je povrsine 64m2.

 

 

Gallery image
Adresa: Podgorica,Donji Kokoti
Veličina: 3,231 m2

Predmetno zemljište se nalazi u opštini Podgorica, zemljište se vodi pod LN 381 na kat. parc. 636, 637  površine 3231 m2.

Izrazito poljoprivredno zemljiste. Prilaz parcelama je moguc makadamskim putem a ostala infrastruktura ne postoji.  Lokacija je iza mjesta Farmaci 2 km od puta Pg-Ct i 7,5 km od centra grada.

 • Vazdušna udaljenost repernih tačaka:
  * Univerzitet Donja Gorica- 2,198 metara sjeverno
  * Salon namještaja Namos Dajković- 3,076 metara sjeverno
  * Sjedište OTP Factoring Montenegro- 6,700 metara sjeverno

Glavna saobraćajnica, koja prolazi kroz grad je magistrala Podgorica- Cetinje. Teren koji je gotovo ravan, u blzini rijeke je pogodan za poljoprivrednu proizvodnju

 

 

3,231 m2
Gallery image
Adresa: Herceg Novi, Topla
Veličina:

Na parceli se nalazi poslovni prostor namijenjen trgovini koji je u prizemlju poslovno-stambenog objekta. Lokacija je relativno velike površine koja iznosi 452m2 i s obzirom na poziciju objekta može biti jedino upotrijebljen za namjenu trgovine.
Objekat se vodi pod LN 494 KO Topla,Herceg Novi  PD1 objekat no.1, na kat. Parceli br.618

 

Gallery image
Adresa: Tivat
Veličina: 104

Predmetni stambeni prostor nalazi se u stambenom objektu  koji je u osnovi površine 104m2, spratnosti P+1+Pk. Stambeni prostor PD1 je korisne površine 49m2, upisan kao dvosoban stan. Stambeni prostor PD2 je korisne površine 78m2 upisan kao trosoban stan.  Objekat se nalazi u Opštini Tivat, u gradskoj zini III na potesu “Komat” i na 1,3km udaljenosti od vazdušne linije od centra Tivta. Od mora je udaljeno svega 450m.

Objekat se vodi pod LN1028 ,KO Tivat, kat.parcela 4669

 

104
Gallery image
Adresa: Podgorica, Zagorič
Veličina: 31 m2

Na jako dobroj lokaciji u Podgorici se nalazi poslovni prostor, ukupne površine 31m2. Nalazi se u stambeno-poslovnoj zgradi lociranoj na granici između naselja Zagorič i gradskog jezgra Podgorice. Upisan je pod LN br. 1636 KO Podgorica II. Označen je kao PD 29, na katastarskoj parceli 2136/1.

Poslovni prostor je od centra grada (Trga Republike) udaljen oko 1km. Objekat je uvučen u stambeni kvart, nalazi se u drugom redu zgrada u odnosu na ulicu II Crnogorske brigade. Lokacija se cijeni kao poželjna za stanovanje ali i relativno poželjna za poslovne djelatnosti. Obezbijeđen je parking prostor ispred objekta.

O samom stambenom objektu:
Stambena zgrada u kojoj se nalazi poslovni prostor pripada objektima sa prosječnim vijekom trajanja do godina (I kategorija). Objekat je spratnosti Po+P+4P+Pk.

 

 

31 m2
Gallery image
Adresa: Tivat,Češljar
Veličina: 80+24

Zgrada u suterenu ima garažu korisne površine 24 m2 dok se u prizemlju objekta nalazi stambeni prostor korisne površine 80m2 kao i na spratu gdje je upisan kao PD3. Na obje  etaže je sledeći sadržaj:  hodnik, dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa.

Predmetna nepokretnost se nalazi u opštini Tivat, u naselju Češljar, sa sjeverne strane magistralnog puta Tivat- Budva, u blizini sportske hale “Župa” i marine “Bonići”. Lokacija je od Porto Montenegra udaljena 1,950 metara vazdušne linije a od Aerodroma Tivat 1,429 metara. Lokacija je urbanistički definisana kao i infrastrukturno opremljena.

Nepokretnost se vodi pod LN 1399 KO Tivat , na katastarskoj parceli br. 4510.

 

80+24
Gallery image
Adresa: naselje Velji vinogradi, Budva
Veličina: 141m2

Stambeni prostor se nalazi u ul. Velji vinogradi u Opštini Budva. Nalazi se u I zoni grada na udaljenosti 800 metara vazdušne linije od centra Budve. Objekat je smješten u gustom naseljenom dijelu grada u sklopu porodične stambene zgrade spratnosti P+3+Pk.
U prečniku od  cca 500m nalaze se: Hotel “Max Prestige” , hotel “Kangaroo”, hotel ” Podostrog”, benzinska stanica, fakultet za Biznis i Turizam Budva.

Nepokretnost je upisana pod LN 2604 KO Budva na kat.parc.1377/1, PD46

 

 

141m2
Gallery image
Adresa: Nikole Tesle, Nikšić, 83000, Centralni dio
Veličina: 68m2

Sambeni objekat se nalazi u zgradi preko puta hotela Onogošt, sa njegove sjeverne strane. Zgrada je izgrađena prije 10 godina o nosi naziv “Zinkova zgrada”. Predstavlja jednu od najatraktivnijih poslovno-stambenih lokacija u Nikšiću. Stan se nalazi na četvrtom spratu. Stan je po strukturi dvosoban i sastoji se od dvije sobe, dnevne sobe, kuinje, hodnika, kupatila, ostave a ima i balkonom. Podovi su obloženi hrastovim lakiranim parketom  dok su u sobama, kuhinji, hodniku, kupatilu, ostavi i balkonu keramičke pločice.

Stambeni prostor se vodi pod LN 913 KO Nikšić.

 

 

 

 

68m2
2
Gallery image
Adresa: Ćurilac, Danilovgrad, Danilovgrad, 81000, Centralni dio
Veličina: 2152.00

Porodična kuća na sprat sa pomoćnim objektom, udaljena 2km od Danilovgrada.
Posjeduje pomoćni objekat. Prizemlje ima 367m2, sastoji se od dnevnog boravka, 6 soba, dvije terase i stepeništa koje vode u potkrovlje. Potkrovlje je iste površine kao i prizemlje, ali radovi nijesu u potpunosti završeni. Pomoćni objekat je P+PK, 100m2 površine. U prizemlju je garaža, a na spratu je napravljena ostava.

Objekat se vodi pod LN 324, CM Ćurilac, Danilovgrad

2152.00
6
Da
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Grlić, Danilovgrad, Danilovgrad, 81000, Centralni dio
Veličina: 320

Lokacija je 800m udaljena od centra grada.
Objekat na placu su izgrađeni 2008. godine, sastoji se od prizemlja i prvog sprata. U dobrom je stanju. Pored objekta su garaža od 20m2 i skladište 12m2.

Objekat se vodi pod LN 416, KO Grlić, Danilovgrad

320
0
Da
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Strasevina, Niksic
Veličina: 1807.00

Nalazi se pored magistralnog puta Nikšić-Podgorica.
Katastarska parcela upisana pod brojem 1389/43, nalazi se 5km od centra grada.

Nepokretnost se vodi kao LN 768

1807.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i izdavanje

Gallery image
Adresa: Bandići, Danilovgrad, Danilovgrad, 81000, Centralni dio
Veličina: 2273.00

Dvije katastarske parcele nalaze se na magistralnom putu Podgorica-Nikšić.

Njihova površina iznosi 1189m2 i 1084m2, a nalaze se sa lijeve strane magistralnog puta Podgorica-Nikšić, 10km udaljene od Podgorice, a 250m od glavnog puta.

 

2273.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Rožaje, Rožaje, 84310
Veličina: 1413

Lociran u centru grada, poslovno stambeni objekat.
Ovo su zapravo dva objekta povezana prolazom, gdje su takođe smješteni poslovni prostori. Objekat se nalazi na odličnoj poziciji, i za stanovanje i za poslovanje.

Upisan je kao LN 1536, KO Rožaje.

 

 

1413
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: VI Crnogorske brigade 12, Nikšić, 81000, Centralni dio
Veličina: 50

Stan površine 50m2 nalazi se u centru grada , u stambenoj zgradi izgrađenoj 1975, P3.
U pitanju je jednosoban stan sa spavaćom sobom, dnevnim boravkom , kuhinjom, balkonom, kupatilom i ostavom. Podovi su pokriveni parketom i pločicama. Objekat se vodi pod LN 2083 KO Nikšić.

50
1
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Ulica 27. marta, Podgorica, 81000, Centralni dio
Veličina: 100

Stambeni prostor , spratnosti P1, LN 6901, KO Podgorica III , površine 100m2 . Nalazi se u naselju Zabjelo , ulica 27 Marta . Stan je po strukturi duplex, nalazi se na visokom prizemlju. Niži nivo čine hodnik, trpezarija sa kuhinjom , dnevni boravak , toalet i djelomično natkrivena terasa, okrenuta sjeveru. Na višem nivou su tri spavaće sobe , kupatilo i natkrivena terasa, takođe okrenuta sjeveru. Vezu između višeg i nižeg nivoa čine stepenice obložene keramikom. Objekat je izgrađen 2005 godine

100
3
Ne
N
eNe
Ne
Gallery image
Adresa: Trebjesinj, Herceg Novi, Herceg Novi, 85340, Primorje
Veličina: 17597.00

Katastarske parcele se nalaze visoko iznad Igala, 1100m od mora, vazdušne linije.
Ukupna površina je 17597 m2. Na cijeloj površini izgrađeno je 6 objekata, površine 2035m2 u osnovi. Neki od objekata su u finalnoj fazi konstrukcije, dok se neki nalaze u tzv. ‘’sivoj fazi’’. Na placu postoje instalacije za vodu, struju i kanalizaciju. Objekat se vodi pod LN 628 u KO Trebješin, Herceg Novi.

 

 

 

 

 

17597.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Sumet, Sveti Stefan, Budva, Budva, 85310, Primorje
Veličina: 22940.00

Zemljište se vodi pod LN 329 na kat. parc. 1497, 1498, 1611/1, 1612.
Veličina zemljišta je 22,940m2.Lokacija iznad Svetog Stefana u mjestu Sumet  u KO Tudorovići na 450 m od puta Budva – Petrovac a 900 m od mora vazdusnom linijom. Predvidjena je gradnja 45 + 11 objekata za turizam S+P+1.

22940.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Podi, Meljine, Herceg Novi, Herceg Novi, 85340
Veličina: 2000.00

Neurbanizovano zemljište se vodi pod LN 1076, KO Podi se nalazi se na kat. parc. 1597/3.
U pitanju je šuma 3 klase površine 2000 m2.
Neurbanizovano zemljiste, udaljeno 200 metara od magistralnog puta Trebinje – Meljine, a 650 m2 od kruznog toka u Meljinama. Udaljenost 1,8 km od centra HN I 850 m od plaze u Meljinama.

 

 

2000.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Adresa: Podi, Meljine, Herceg Novi, Herceg Novi, 85340
Veličina: 2638.00

Neurbanizovano zemljište se nalazi na kat. parc. 1598. U pitanju je šuma 3 klase površine 2638 m2 koja se vodi pod LN 1057 u KO Podi.
Neurbanizovano zemljiste, udaljeno 200 metara od magistralnog puta Trebinje – Meljine, a 650 m od kruznog toka u Meljinama.

Udaljenost 1,8 km od centra HN I 850 m od plaze u Meljinama.

HN-Podi Hn

 

 

 

 

 

2638.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Strogi centar, Rožaje, 84310
Veličina: 97

Stambeni prostor se nalazi u stambeno poslovnoj zgradi Sofico za kolektivno stanovanje na drugom spratu. Ukupna korisna površina je 97m2. Objekat je izgrađen prije više od 10 godina. Stan se nalazi u strogom centru grada na vrlo atraktivnoj lokaciji u lameli objekta koji se nalazi na lijevoj obali rijeke Ibar.
Stan se vodi pod LN 1536.

97
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Kavac, 85330, Primorje
Veličina: 31086.00

Kat. parc. 889/1 I 890/1, zemlja 31086 m2.
Predmetna lokacija nije trenutno saobracajno pristupacna, a udaljena je 650 m od deponije za odlaganje smeca. Udaljenost od kruznog toka Tivat-Kotor-Budva 1866 m, a udaljenost od tunela Vrmac 441 m.

31086.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Bečići, Budva, 85310, Primorje
Veličina: 59

Stambeni objekat površine 59m2 nalazi se na kat. parc. 340/1, PD 34.
Objekat je gradjen prije vise od 20 godina klasicna viseetazna zgrada iz tog perioda. Prizemlje. Udaljenost 300 m od mora vazdusnom linijom, iznad magistralnog puta Budva – Petrovac u blizini hotela Queen of Montenegro.

Stan se vodi kao LN 277, KO Bečići, Budva.

59
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Novo Selo, Danilovgrad, 81410
Veličina: 9915.00

Zemljište se vodi pod LN 893. Nalazi se na kat. parc. 1540/7, 1540/33, 1540/44, 1540/45 i ukupne je povrsine 9,915 m2. Sve parcele su u okviru potesa Komunica. Kat. parc. 1540/7 nalazi se uz magistralni put PG-DG  i preko puta fabrike sokova Pirela. Sve parcele izlaze na lokalni put i medjusobno su povezane i mogu da predstavljaju jednu teritorijalnu cjelinu. Udaljenost parcela od prikljucka struje i vode je nekoliko stotina metara. Parcele se nalaze u zahvatu GUP Danilovgrad.

 

 

9915.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Dobra Voda, Bar, 85356
Veličina: 1553.00

Objekat je lociran u samom naselju Marin ploča na kat. parc 3195/2 i građen je kao petospratni mini hotel površine 1553 m2. Objekat se vodi pod LN 1609 i udaljen je od mora 90m vazdušne linije. Posjeduje pet etaža s tim sto posljednje dvije etaže nemaju završene unutrašnje radove. Prizemlje, prvi, drugi i treci sprat su upisani u kompletnoj površini. Objekat ima teret nemanja građevinske dozvole.

 

 

1553.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Ispred Autobuske stanice, Rožaje, 84310
Veličina: 45.00

Poslovni prostor se vodi pod LN 258, i nalazi na kat. parc. 1809. Prostor je površine 45m2. Nalazi u Rozajama, neposredno pored magistralnog puta i ispred autobuske stanice u nizu sa ostalim poslovnim prostorima. Predmetni prostori su orjentisani prema magistralnom putu. Urbanisticki je razradjena i opremljena potrebnom infrastrukturom. Starost 19 godina.

45.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Bandžovo brdo, Rožaje, 84310, Sjever
Veličina: 168.00

Kat. parc. 2480, porodicna kuca i garaza povrsine 168 m2 stan, poslovni prostor od 71 m2 i 43 m2 garaza.
Predmetna nepokretnost se nalazi u Rozajama, Bandzovo brdo, ulica Carine, od glavnog lokalnog puta udaljena 50 m. Polozajem i pogledom je orjentisana prema gradu. Urbanisticki je razradjena i opremljena potrebnom infrastrukturom. Starost 23 godine. Objekat se vodi pod LN 559.

168.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Rifata Burdževića, Rožaje, 84310, Sjever
Veličina: 80.00

Kat. parc. 1695, stan 80 m2 i garaza 45 m2. Nepokretnost se vodi pod LN 257.
Predmetna nepokretnost se nalazi u Rozajama, Bandzovo brdo, ulica Rifata Burdzevica, neposredno pored saobracajnice i orjentisani prema ulici. Urbanisticki je razradjena i opremljena potrebnom infrastrukturom.

80.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Industrijska zona Zeleni bb, Rožaje, 84310, Sjever
Veličina: 308.00

Kat. parc. 1412/2, poslovni prostor 308 m2.
Predmetna nepokretnost se nalazi u Rozajama, Industrijska zona Zeleni bb, sa desne strane magistralnog puta na izlazu iz grada od kojeg je udaljen 150 m, a od centra 1 km u dvoristu nekadasnjeg preduzeca Dekor. Urbanisticki je razradjena i opremljena potrebnom infrastrukturom.

308.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Bandžovo brdo, Rožaje, 84310, Sjever
Veličina: 214.00

Kat. parc. 1676, poslovni prostori u prizemlju, na prvom spratu i u potkrovlju 214 m2.
Predmetna nepokretnost se nalazi u Rožajama, Bandžovo brdo, iza Kučanskog groblja. Urbanisticki je razradjena i opremljena potrebnom infrastrukturom. Polozajem i pogledom je orjentisan ka gradu.

214.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Ćatovske livade, Bandžovo brdo, Rožaje, 84310, Sjever
Veličina: 494.00

Kat. parc. 2306, porodicna kuca sa zemljistem, 140 m2 stambenog prostora i 494 m2 zemljista.
Predmetna nepokretnost se nalazi u Rožajama, Bandžovo brdo, Catovske livade, i od grada je udaljeno 1,5 km. Urbanisticki je razradjena i opremljena potrebnom infrastrukturom. Polozajem i pogledom je orjentisan ka gradu.

494.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Plumci, Rožaje, 84310, Sjever
Veličina: 15334.00

Kat. parc. 22/3, 156/1, 157/1, 158/1, zemljiste povrsine 15334 m2.
Predmetna nepokretnost se nalazi u Rožajama, selo Plumci, na putu za selo Balotići, od magistralnog puta koji vodi ka Novom Pazaru udaljeno 2,5 km. Lokalna saobracajnica dijeli predmetno zemljiste. Seosko je podrucje. Djelimicno je opremljena potrebnom infrastrukturom.

15334.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Donji Kokoti, Podgorica, 81000, Centralni dio
Veličina: 4035.00

Kat. parc. 622, 623 pašnjak/livade 4035 m2.
Lokacija iza mjesta Farmaci 2 km od puta Pg-Ct i 7,5 km od centra grada. Izrazito poljoprivredno zemljiste. Ne postoji nikakva planska dokumentacija. Prilaz parcelama je moguc makadamskim putem a ostala infrastruktura ne postoji.

4035.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Jasikovac, Berane, 84300, Sjever
Veličina: 136.00

Porodična kuća od 136 m2. Nalazi se u naselju Jasikovac.
Objekat se nalazi 600 m2 od centra grada. Objekat je sagrađen kao objekat u nizu spratnosti P+1.

136.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Donja Gorica, Podgorica, 81000
Veličina: 1253.00

Porodična kuća 101 m2, zemljište površine 1253 m2. Nepokretnost se vodi pod LN 953, KO Donja Gorica i jako je dobro saobraćajno povezana.
Zemljište je pravilnog oblika, ravno i uređeno. Jedan dio parcele je betonirana ravna površina koja se koristi za parking a drugi dio je nasut šljunkom.Objekat u jugozapadnom dijelu grada, od centra udaljena 7,5 km, a od magistralnog puta Podgorica-Cetinje 400 m, objekat je spratnosti S+P+1 (suteren + prizemlje + sprat).

 

 

1253.00
0
Da
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Kočani, Nikšić, 83000, Centralni dio
Veličina: 15646.00

Zemljište na parcelama 1043/7, 1043/8, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122 ukupne površine 15646 m2.
Zemljište se nalazi u naselju Kočani, kao i porodični stambeni objekat površine 129 m2, i pomoćni objekat površine 45 m2, zemljište i objekti se nalazi u naselju Krupac udaljeni su od Nikšića 5 km.

15646.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Zagoric, Podgorica
Veličina: 830.00

Kat. parcela 183/2, zemljište, površine 830 m2.
Zgrada br.1 (kuća), u osnovi površine 106 m2, garaža, površine 15 m2.

830.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: LN broj 10, KO Bijelo Polje, Bijelo Polje, 84000
Veličina: 1151.00

Na katastarskoj parceli br.2796 pod LN broj 10, KO Bijelo Polje nalazi se zemljište sa stambenim objektom i pomoćnim objektima. Način korišćenja:

voćnjak 2 klase, površine 565m2, dvorište površine 500m2 , zemljište pod porodičnom stambenom zgradom 71m2 i pod pomoćnom zgradom 15m2 i nekretnine na istoj parceli:

 • Porodična stambena zgrada, upisana kao zgrada br.1, spratnost P, površine 71m2,
 • PD1 – nestambeni prostor spratnosti P, površine 57m2,
 • PD2-stambeni prostor spratnosti P1, površine 57m2,
 • PD3 – stambeni prostor spratnosti PN, površine 57m2 i
 • pomoćna zgrada upisana kao zgrada broj 2, spratnosti P i površine 15m2 .

Predmetne nepokretnosti se nalaze preko puta priključka zaobilaznice i magistralnog puta za Prijepolje i supermarketa ”Voli” . Urbanistički je razrađena i opremljena infrastrukturom.

1151.00
0
Ne
Ne
NE
Ne
Gallery image
Adresa: LN broj 723, KO Ibarac I, Rožaje, Rožaje, 84310, Sjever
Veličina: 366.00

LN broj 723, KO Ibarac I, označene kao katastarska parcela br. 665 LN broj 723, KO Ibarac I, označene kao kat. parcela br. 665. Način korišćenja dvorište, površine 366m2 i na istoj katastarskoj parceli poslovni prostor porodične zgrade, PD 2, broj zgrade 1, površine 50m2 . Mikrolokacija je istočno od magistralnog puta Berane-Rožaje , kolski udaljena 710m . Poslovni prostor se nalazi u okviru porodične stambene zgrade . Ulaz u poslovni prostor je direktno iz dvorišta , koje ima izlaz na Sandžačku ulicu.

366.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Kličevo , Nikšić, Nikšić, 81402
Veličina: 33324.00

Nepokretnosti predstavljaju poljoprivredno zemljište i vode se pod LN 2678, KO Kličevo, Nikšić. U pitanju su sledeće kat. parcele 3689/1 , 3689/2, 3689/3, 3689/4 , 3689/6 , 3689/7, 3689/8, 3690 i 3691. Nepokretnosti se nalaze u naselju Kličevo , u Nikšiću. Nalaze se u III gradskoj zoni . Od centra grada su udaljene 4km . Osnovna škola ”Jagoš Kontić” je udaljena 2km.

Priroda ovih parcela je sledeća:

 • katastarske parcele 3689/1 Livada III klase , površine 12,134 m2
 • 3689/1 Šuma II klase, površine 110m 2
 • 3689/1 Šuma III klase, površine 170m2
 • 3689/2 Livada III klase , površine 10,136 m2
 • 3689/3 Livada III klase , površine 4,753 m2
 • 3689/4 Livada III klase , površine 3,244 m2
 • 3689/6 Nekategorisani putevi , površine 496 m2
 • 3689/7 Nekategorisani putevi , površine 496 m2
 • 3689/8 Livada III klase , površine 517 m2
 • 3690 Šuma III klase, površine 1,289 m2
 • 3691 Šuma III klase, površine 250 m2

 

33324.00
0
Ne
Ne
ne
Ne
Gallery image
Adresa: Zagorič, Podgorica, Podgorica, 382, Centralni dio
Veličina: 31

Poslovni prostor je pod LN br.136 , KO Podgorica II i nalazi se na katastarskoj parceli br.2136 (podbroj 1, broj zgrade 1, PD 29). Udaljenost od centra grada je 1 km.  Objekat je smješten u stambenom kvartu , nalazi se u drugom redu zgrada u odnosu na ul. II Crnogorske brigade. Parking prostor je omogućen ispred predmetnog objekta. Nepokretnost pripada II gradskoj zoni i obezbijedjena je infrastrukturno. Poslovni prostor je korišćen kao kozmetički salon, ali trenutno nije u funkciji .

31
0
Da
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Carine, Rožaje, Rožaje, 84310, Sjever
Veličina: 200.00

LN 516 KO Ibarac II , zemljište i zgrada na katastarskoj parceli 13/1/18 LN 516 KO Ibarac II , zemljište na katastarskoj parceli 13/1/18 , 663m2 pašnjak/dvorište , 200m2 kuća i zgrada. Nepokretnosti se nalaze u opštini Rožaje, naselje Carine. Nepokretnosti se nalaze van urbanističkog plana.

200.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Skaljari , Kotor, 85330, Primorje
Veličina: 0.00

Zemljište sa poslovnim obektima se nalaze u istočnom dijelu Kotora. Lokacija je jako atraktivna jer se sa sjeveroistočne strane nalazi Stari Grad dok je od mora udaljeno svega 150 metara. Nepokretnosti su pod  LN 895 KO Škaljari i LN 895 KO Škaljari I , nalaze se  katastarske parcele na kojima su zemljište i poslovni objekti. Takođe u blizini objekta se nalazi i hotel Fjord.

Teren je u blagom padu, u pravcu istok-zapad a zemljište je neograđeno.

 

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Adresa: Kuti, Herceg Novi, Herceg Novi, Primorje
Veličina: 0.00

U Herceg Novom pod  LN 230 KO Kuti, na kat.parceli 751/1 (ukupna površina parcele 12.155m2) nalazi se:

 • poslovni objekat površine 1000m2;
 • poslovni objekat površine 900m2
 • poslovni objekat površine 950m2;
 • zemljište na kat.parceli 751/2 (ukupna površina parcele 8.002m2)
 • poslovni objekat 760m2;
 • ruševina objekta 1.700m2;
 • poslovni objekat 24m2;
 • poslovni objekat 450m2;
 • ruševina objekta 10m2;
 • poslovni objekat 2.360m2

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Budva, Budva, Primorje
Veličina: 0.00

U KO Budva nalaze se 4 poslovna prostora površina: 27m2, 29m2, 45m2 i 29m2. Ukupna površina je 130m2.

Objekti su upisani pod LN 2632 KO Budva

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Polje, Bar, Bar, Primorje
Veličina: 0.00

U KO Polje, opštini Bar nalazi se poslovna zgrada površine 616 m2, pomoćna zgrada 600 m2 kao i poslovna zgrada 122 m2. Objekti su udaljeni 600m od priključenja na raskrsnicu koja vodi do centra grada.

Poslovna zgrada sastoji se od dva prostora, sa zasebnim ulaznim vratima.

Nepokretnosti su upisane pod LN 300.

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Radovici, Tivat, Tivat, 85320, Primorje
Veličina: 0.00

LN 302 KO Radovići, Tivat LN 302 KO Radovići, zemljište na kat.parceli 224 ukupne površine 656m2 i na njemu poslovni prostor u vanprivredi površine 240m2 i pomoćna zgrada površine 56m2.

 

0.00
0
ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Herceg Novi, Herceg Novi, 85340, Primorje
Veličina: 0.00

Poslovni prostor je lociran u samom centru grada u blizini zgrade Opštine i uz samu ulicu. Na parceli se nalazi poslovni objekat sa prodajnim prostorom. Ovaj lokal je na jako dobrom mjestu.
Objekat se vodi pod  LN 135 KO Herceg Novi i površine je 195 m2.

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Risan I, Kotor, Primorje
Veličina: 0.00

Pod LN 118 KO Risan I ,na kat.parcela br. 855, zgrada broj 1 – nalazi se zgrada u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu , površine 271 m2, zgrada br. 2- zgrada u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu , površine 44 m2 .

 

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Bijela, Herceg Novi, Herceg Novi, Primorje
Veličina: 0.00

LN 242, KO Bijela , Herceg Novi LN 242, KO Bijela, PD2, objekat 2, na kat. parceli br. 338/2, po tipu – poslovni prostor označen kao P, površine 269 m2.

 

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Topla, Herceg Novi, Herceg Novi, 85340, Primorje
Veličina: 0.00

LN 2486, KO Topla , Herceg Novi LN 2486, KO Topla, PD1, objekat br. 1, na kat. parceli br1306/1, po tipu – poslovni prostor označen kao P, površine51m2, LN 2485, KO Topla, PD1, objekat .1, na kat. Parceli br1306/1, po tipu – poslovni prostor označen kao P, površine 6 m2.

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Podi , Herceg Novi, Herceg Novi, 85340, Primorje
Veličina: 0.00

LN 126, KO Podi, Herceg Novi LN 126, KO Podi, PD 1 objekat br. 1, na kat. Parceli br. 1561, po tipu – stambeni prostor P,površine 40m2 kao i PD 5 objekat 1, na kat. parceli br. 1561, po tipu – stambeni prostor P1, površine 52m2

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Topla, Herceg Novi, Herceg Novi, 85340, Primorje
Veličina: 0.00

LN 468 KO Topla, Herceg Novi LN 468 KO Topla,Herceg Novi , kat. parcela 722, zgrada br. 1, PD 2, poslovni prostor, površine 663 m2 .

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Berane, Berane, 84 300, Sjever
Veličina: 0.00

LN 2112 KO Berane LN 2112 KO Berane, kat.parc.1628/30, porodična stambena zgrada, površine 159m², P 129m²+83m², ukupne površine 212m²

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Adresa: Dajbabe, Podgorica, Centralni dio
Veličina: 0.00

LN 576 KO Dajbabe , Podgorica LN 576 KO Dajbabe, kat.parc.2342/4, livada, površina 498m²

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Berane, Berane, Sjever
Veličina: 0.00

LN 2114 KO Berane LN 2114 KO Berane, kat.parc.1413, porodična stambena zgrada, PD1 56m²+PD2 56m²

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Blok VI, Podgorica, Centralni dio
Veličina: 0.00

LN 1171 KO Podgorica I, Podgorica LN br.1171, KO Podgorica I , Blok VI, poslovni prostor , spratnosti SU , površine 378m2, koji se nalazi u stambeno poslovnoj zgradi , na katastarskoj parceli 1146/35, LN 11471 KO Podgorica I , označen kao PD1, PD4 i PD5, i čine jednu funkcionalnu cjelinu .

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Budva I, Budva, Primorje
Veličina: 0.00

LN br. 1724, KO Budva I , Budva Nekretnina upisana u LN br. 1724, koji se vodi pri KO Budva I , na kat. parc. br. 180, podbroj 1, broj zgrade 1 i 2 ,na parceli se nalaze stambeni objekti 1 i 2 ukupne povrsine 180 m2 i dvorište ukupne površine 261 m2.

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Topla, Herceg Novi, Herceg Novi, Primorje
Veličina: 0.00

LN 1813, KO Topla, Herceg Novi Katastarska parcela je upisana pod brojem 200 u K.O. Topla u LN 1813 u Opštini Herceg Novi. Locirana je na kraju naselja Igalo na granici sa K.O. Sutorina sa desne strane magistralnog puta Herceg Novi – Dubrovnik,udaljena od samog puta 200 metara i od centra naselja oko 1,5 kilometara. Parcela je u naravi okarakterisana kao šuma II klase I ukupne je površine 42630 m².

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Sutorina, Herceg Novi, Herceg Novi, Primorje
Veličina: 0.00

LN 189 KO Sutorina, Herceg Novi , kat.parcela.104, povrsine 1705 m2 suma 1.klase, kat.parcela.104,povrsine 500m2, kat.parcela.104, br.zgrade1, povrsine 372m2, poslovne prostorije za nekomercijalnu upotebu ,kat.parcela.104, br.zgrade 2, povrsina 9m2, pomocna zgrada, kat.parcela..104,br.zgrade 3, povrsina 14m2, pomocna zgrada,kat.parcela. 105, povrsina 4113m2, po tipu botanicka basta , kat.parcela..106,povrsina 683m2, po tipu pasnjak 1 klase .

 

 

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Budva, Budva, Primorje
Veličina: 0.00

LN 2761 KO Budva LN 2761 KO Budva, na katastarskoj parceli br. 512/03, po kulturi zemljište površine 489 m2,

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Lepetane, Tivat, Tivat, Primorje
Veličina: 0.00

LN 247 KO Lepetane , Tivat , na katastarskoj parceli br. 190, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, PD 1, stambeni prostor površine 30 m2, PD 2, stambeni prostor površine 30 m2, PD 3, stambeni prostor površine 30 m2, dvorište površine 30 m2,

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Luzac, Berane, Berane, Sjever
Veličina: 0.00

LN 2581 KO Lužac,Berane LN 2581 KO Lužac, kat.parc.110, porodična stambena zgrada P 70m² + P1 70m²

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Sutorina, Herceg Novi, Herceg Novi, Primorje
Veličina: 0.00

LN 1719 KO Sutorina, Herceg Novi LN 1719 KO Sutorina, kat.parc.3661 njiva 3 klase 297m², kat.parc.3703 šuma 2 klase 701m²,kat.parc.3768 šuma 2. klase 1291m², kat.parc.3863 pašnjak 1.klase 381m²

 

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Kočani, Nikšić, Centralni dio
Veličina: 0.00

LN 74 KO Kočani, Nikšić LN 74 KO Kočani, kat.parc.1235, dvorište površine 497m², PD1 stambeni prostor površine 65m², pomoćna zgrada 31m²

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Adresa: Berane, Berane, Sjever
Veličina: 0.00

LN 1961 KO Berane LN 1961 KO Berane, kat.parc.771/27, porodična stambena zgrada površine 136m²

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Straševina, Nikšić, Centralni dio
Veličina: 0.00

LN 721, KO Straševina, Nikšić Nepokretnost upisana u LN broj 721, KO Straševina, Nikšić na kat. parceli br.1301, zemljište pod objektom br. 1 površine 46m2, pod objektom broj 2 površine 8m2 i pod objektom broj 3 površine 15m2, na istoj kat. parceli stambeni prostor – broj zgrade 1, PD 1, prizemlje, površine 30m2, na istoj kat. parceli broj zgrade 2, pomoćna zgrada, PD 1, prizemlje površine 8m2 i na istoj kat. parceli broj zgrade 3, pomoćna zgrada, PD1, prizemlje površine 15m2

 

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Nikšić, Centralni dio
Veličina: 0.00

LN 1637 KO Nikšić LN 1637 KO Nikšić, kat.parc, br,2344 dvorište površine 189m², zemljište pod objektom broj 1 porodičnom stambenom zgradom površine 135m² i zemljište pod objektom broj 2 porodična stambena zgrada površine 37m².

 

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Berane, Berane, Sjever
Veličina: 0.00

LN 890 KO Berane LN 890 KO Berane, kat.parc.2458 zgrada br.1 porodična stambena zgrada površine 106 m²

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Bijelo Polje, Bijelo Polje, Sjever
Veličina: 0.00

LN 370 KO Bijelo Polje LN 370 KO Bijelo Polje, kat. parcela.18/1, kat. parcela19/2, ukupne površine 9.325 m2,zgrada br.1, poslovni prostor u industriji, PD-1, P, površine 743 m2, poslovni prostor u industriji, PD-2, P1, area 749 m2,poslovni prostor u industriji, PD-3, P2, površine 748 m2, zgrada br..2, nestambeni prostor, PD-1, P, površine 68 m2,zgrada br.3, poslovni prostor u industriji PD-1, P, površine 594 m2,zgrada br.4, pomoćna zgrada u industriji, P, površine 6 m2,

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Zagorič, Podgorica, Podgorica, Centralni dio
Veličina: 0.00

Nepokretnosti upisane u LN 4426 KO Podgorica II Nepokretnosti upisane u LN 4426 KO Podgorica II , kat.par.br.2128/9. obj.br.1,poslovni prostor u vanprivredi PD2, 1P, pov.92m².

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Podgorica III, Podgorica, Centralni dio
Veličina: 0.00

Nepokretnost upisana u LN 710 KO Podgorica III Nepokretnost upisana u LN 710 KO Podgorica III na kat.par.br.2074, br.zgrade 1, stambeni prostor, PD 4, spratnost P1, površine 46m²

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Berane, Berane, Sjever
Veličina: 0.00

Nepokretnosti upisane u LN 1144 KO Berane Nepokretnosti upisane u LN 1144 KO Berane, kat.parc.br.1314, stambena zgrada površine 79m

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Prodaja i iznajmljivanje

Gallery image
Adresa: Berane, Berane
Veličina: 0.00

Nepokretnosti upisane u LN br.1672 KO Berane Nepokretnosti upisane u LN br.1672 KO Berane, kat.parc.1462, stambeni prostor površine 71m².

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne
Gallery image
Adresa: Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 2515, katastarska opstina Donja Gorica , katastarska parcela broj 2994/2 i 2994/3 poslovni prostor.

Na katastarskoj parceli 2994/2 zemljiste povrsine 1.517m2, i na njoj pomocni objekat broj 1, P+2 povrsine 514m2 .

Na katastarskoj parceli 2994/3 zemljiste povrsine 330m2 , i na njoj pomocni objekat P+2 ukupne povrsine 230m2.

Gallery image
Adresa: Omladinskih brigada
Veličina:

List nepokretnosti broj 639, katastarska opstina Podgorica II, ulica Omladinskih brigada . Stan se nalazi na drugom spratu , povrsine je 58m2 , a po strukturi je dvosoban .

Gallery image
Adresa: Ivana Vujosevica ,Podgorica
Veličina:

List nepokretnosti broj 1065, katastarska opstina Podgorica I. U pitanju je stambeni prostor, adresa Ivana Vujosevica, PD 8 , zgrada 1, na cetvrom spratu, povrsine 85m2 . Stan je po strukturi trosoban .